Redactiecommissie van Heemkundekring Op 't Goede Spoor.
 

Redactiecommissie:

Nel Mathlener
Jac Jansen
Hans van Houwelingen (webmaster@goedespoorwaspik.nl)

Het redactieadres:  

Hans van Houwelingen

Carmelietenstraat 45

5165 AJ Waspik

 telefoon 0416-374187

 e-mailadres: redactie@goedespoorwaspik.nl

Insturen van kopij:

Uw bijdrage dient u bij voorkeur in te leveren in Word via e-mail naar redactie@goedespoorwaspik.nl

Afbeeldingen, illustraties en/of foto’s gelieve u apart bij te sluiten als jpg bestanden. Tevens gelieve u de voorkeurplaats in uw tekst aan te geven.

Geplande activiteiten van de redactiecommissie in 2018/19

- Periodiek 52 verschijnt in het voorjaar van 2019

- Themanummer 25 "Schippersfamilies in Waspik" verschijnt in december 2018

terug naar het Spoorboekje