Redactiecommissie van Heemkundekring Op 't Goede Spoor.
 

Redactiecommissie:

Jac Jansen
Anton Kemmeren
Nel Mathlener
Hans van Houwelingen (webmaster@goedespoorwaspik.nl)

Het redactieadres:  

Hans van Houwelingen

Carmelietenstraat 45

5165 AJ Waspik

 telefoon 0416-374187

 e-mailadres: redactie@goedespoorwaspik.nl

Insturen van kopij:

Uw bijdrage dient u bij voorkeur in te leveren in Word via e-mail naar redactie@goedespoorwaspik.nl

Afbeeldingen, illustraties en/of foto’s gelieve u apart bij te sluiten als jpg bestanden. Tevens gelieve u de voorkeurplaats in uw tekst aan te geven.

Geplande activiteiten van de redactiecommissie in 2017/18

- Periodiek 49 verschijnt in december 2017

- Themanummer 24 "De burgemeesters van Waspik van 1945 tot 1997" verschijnt in september 2017

- Periodiek 50 is gepland op april 2018

terug naar het Spoorboekje