Prikbord           

er zijn 2 recente berichten                        Reacties naar   prikbord@goedespoorwaspik.nl

terug naar het Station         

   
15 augustus Reactie uit Australië
  Onderstaand bericht ontvingen wij van onze vaste gastschrijver Johan de Rooy als reactie op het bericht over het overlijden van Anton Kemmeren:

Beste Hans,
We zijn enkele dagen weg geweest en nu bij terugkomst je treurig bericht over Anton Kemmeren gelezen. In hem hebben jullie een waardevol lid verloren en ongetwijfeld een goede vriend. Hij is in onze herinnering gebleven door het vraaggesprek met Annie en mij toen we in Nederland waren EN het feit dat hij te voet naar Spanje geweest is op een bedevaart. Onze condoleanties aan zijn nabestaanden en aan leden en redactie van “Op ‘t Goede Spoor”.
Hartelijke groeten van Johan en Annie de Rooy.

   
2 augustus Anton Kemmeren overleden
  Op 2 augustus hebben familie, vrienden en bekenden tijdens een plechtige uitvaartdienst  afscheid genomen van Anton Kemmeren. In deze bijlage leest u de tekst van zijn gedachtenisprentje.
   
24 juli Nieuws van het Heemkundekoor
 

Maandag 25 juni 2018 hebben we onze laatste repetitie voor de zomerstop gehad. We proberen elk jaar iets gezelligs te doen. Wat ook dit jaar weer is gelukt. Onder het genot van een hapje en een drankje kregen we voldoende power voor een gezellige bowling avond. Ik had de intentie de leden mede te delen dat na 12,5  jaar voorzitterschap het tijd werd het stokje over te dragen. De nieuwe voorzitter, Joos Stroop, penningmeester Peter Heijmans en bestuurslid Nico Smits waren me voor. Joos nam het woord en bedankte me namens alle leden voor het vele werk wat er komt kijken om een vereniging  goed te laten functioneren. De woorden , bloemen en wijn ontroerde me toen ook nog een lid het woord nam. Plots stond er de voorzitter van de Heemkundekring, Leon Baaten, met een woord van dank. Dit alles heeft me geraakt en het gevoel gegeven  van dat ik het goed heb gedaan. Altijd met veel plezier.
We wensen het nieuwe bestuur veel succes.                   klik hier voor foto's van het afscheid
Een muzikale groet,
Jeanne Selders- Kamp.

   
18 juni Zomercolleges
 

Brabants Heem en Erfgoed Brabant Academie organiseren deze zomer vier colleges over erfgoed in Brabant welke wij graag bij U aanbevelen. Naast een interessante lezing over het onderwerp krijgt u ook een rondleiding op de bijpassende locatie.
Via onderstaande links kunt u alle informatie vinden per college:
Zomercollege 1: Verloren bieren
Zomercollege 2: Refugiekloosters
Zomercollege 3: Smokkelen
Zomercollege 4: Beleg van Breda
Er zijn per college een maximum aantal plekken beschikbaar. Meldt u aan via info@erfgoedbrabant.nl.
Vermeldt welk(e) college(s) u wilt bijwonen, uw naam, postadres en eventueel uw instelling (Heemkundekring Op ’t Goede Spoor’.

Voor alle colleges geldt: 
Tijden colleges: 19.00 - 21.30 uur
Als u lid bent van een heemkundekring heeft u gratis toegang.
Geef dit aan bij uw aanmelding.

   
12 mei Koninklijk onderscheiden
  Op 26 april hebben twee van onze leden, Piet Boons en Wim Wagemakers, een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze hebben die onderscheiding mede te danken aan hun bijdrage voor onze heemkundekring.
Wij feliciteren ze van harte!
                        
                                  Piet Boons                          Wim Wagemakers
   
31 maart Brabantse Heemdagen 2 en 3 augustus in Meierijstad
 

 “STROOMOPWAARTS ERFGOED MEIERIJSTAD”
 De heemkundige kringen van  Sint-Oedenrode, Erp, Veghel, en Schijndel zijn dit jaar gastheer voor de 70ste editie van de Brabantse Heemdagen. Deze vinden dit jaar plaats op donderdag 2 augustus in Sint-Oedenrode en vrijdag 3 augustus in Erp, Veghel en Schijndel.
De deelnamekosten bedragen zoals gebruikelijk € 95,- per deelnemer. Dit is exclusief consumpties en eventuele fietshuur. Het huren van een fiets kost € 15,- en dient apart op het deelnameformulier te worden aangegeven. Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers maximaal 100.
De inschrijfformulieren moeten, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2018 in het bezit zijn van het secretariaat Heemkundige Kring De Oude Vrijheid,
Kerkdijk-Noord 4   5491 AR Sint-Oedenrode.
Nadere info plus aanmelden via: www.brabantsheem.nl

   
8 maart Heemkundekring Des Graven Moer
 

Beste leden en relaties,
Kantkloskring Het Molenwiekje uit 's Gravenmoer viert dit jaar het 35 jarig bestaan met een jubileumtentoonstelling op 17 en 18 maart in Dorpshuis De Geubel. Het bestuur van Het Molenwiekje heeft ons gevraagd om deze tentoonstelling bij u onder de aandacht brengen.

Op www.hetmolenwiekje.nl  vindt u uitgebreide informatie en fraaie
foto’s.
Met vriendelijke groet,
Tineke Nienhuis,
secretaris heemkundekring Des Graven Moer

   
8 februari Foto Katholiek Meisjes Gilde
  Hallo redactie,
Met mijn zus Corry heb ik de foto eens bekeken en wij hebben enkele aanpassingen:
-nr 8 is niet Clasina van Dongen, maar Jaqueline van Dongen
-nr 17  ben ik niet, maar mijn zus Corry Kemmeren
-nr 18 is niet onze zus Joke Kemmeren, maar ben ik Diny Kemmeren
Corry zegt:
Ik herinner mij vooral dat we op kamp gingen en dat pater Dominicus er ook bij was.
Maar ik kan me niet iedereen herinneren die op de foto staat.
Wij kijken uit naar de volgende periodiek.
Groeten,       Diny Kemmeren                                naar de foto
   
18 januari Aan de leden van de kringen van Brabants Heem
 

Onlangs ontving u onderstaande uitnodiging van Erfgoed Brabant om deel te nemen aan erfgoedcolleges die gegeven gaan worden in Roosendaal. Het bestuur van Brabants Heem wil deelname van leden van kringen bevorderen. Leden van onze kringen kunnen de bijeenkomsten bijwonen voor € 5 per bijeenkomst. € 20 voor alle vier colleges. U meldt zich aan op de manier zoals hieronder beschreven bij Theater De Kring. U stuurt een kopie van uw toegangsbewijs of toegangsbewijzen  naar theocuijpers@gmail.com of Theo Cuijpers, Korvelseweg 160, 5025 JL Tilburg met vermelding van de kring waarvan u lid bent. U vermeldt ook uw rekeningnummer, waarop het geld kan worden teruggestort.
Met vriendelijke groeten,
Theo Cuijpers, namens het bestuur van Brabants Heem.

   
16 januari Uitnodiging voor lezingen door Erfgoed Brabant
  Laat u inspireren door het verleden en het heden tijdens de Erfgoedcolleges! In 2018 programmeert Erfgoed Brabant in samenwerking met de Kring Roosendaal, het Tongerlohuys en het Historisch Informatie punt Roosendaal vier interessante lezingen. Bent u erbij?
Lees er alles over op dit pdf-document.
   
1 januari 2018

                        Gelukkig Nieuwjaar!

   
18 december Van het Heemkundekoor
 

Alle vriendelijke, aardige, correcte en goed gestemde leden van het Heemkundekoor wensen bestuur en leden van de Heemkundekring: 
Fijne feestdagen en een gelukkig muzikaal 2018 !!!
  

 

   
17 december Cursus Regionale Geschiedenis
 

Uitnodiging voor deelname aan de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant’
Leden van heemkundekringen krijgen een korting van € 75,--. (dit bedrag wordt betaald door Brabants Heem).
Inschrijving voor de cursus is vanaf heden tot 25 januari 2018.
Zie het pdf document met meer informatie.

   
17 december

St. Nicolaas op bezoek bij het Heemkundekoor.

 

Op 4 december 2017 verstoorde geheel onverwachts St. Nicolaas de repetitie van het Heemkundekoor  in ’t Schooltje.
Hilariteit alom. De goedheilig man in zijn zondagse pak met een prachtige staf gaf ons allen een hand. En wij maar gissen waar die zo snel vandaan kwam. We vonden het wel jammer dat onze dirigent Ad de Klijn juist die avond afwezig was. Gezeten op zijn stoel kwam er een gedicht vanonder zijn mantel. Ja, en toen werd het duidelijk. We kregen er goed van langs. Grotendeels positief maar toch……. Een sneer zo hier en daar kwam bij sommige hard aan. En wij maar denken dat die groep geen gêne kent.  Het gedicht wordt goed bewaard in ons archief voor het nageslacht  zodat “later” iedereen kan lezen en zien hoe leuk we dit vonden. Iets waar we met veel plezier aan terug denken.
St. Nicolaas (Ad) hartelijk dank!
Namens alle leden,  Jeanne Selders- Kamp                   naar de foto's

   
12 december Van de redactie
 

De redactie van de Periodiek wenst alle leden van de heemkundekring een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Wij wensen u ook in 2018 veel leesplezier met de periodieken en themanummers die wij graag voor u maken.

   
11 december Van de voorzitter
 
   
1 december Foto van het 'centrum' van Waspik in 1950
 

Ter aanvulling op het bericht van Theo Ruitenberg van 29 september.
In de andere woning woonde begin jaren ’50 als huurster de weduwe B.E. Verkley-Brokx. Deze mevrouw was geboren in Waspik omstreeks 1882 en is op 3 juni 1908 gehuwd met de heer Johannes Verkleij. Bij haar in woonde “Juffrouw Greet”.
Dat was de oppas en verzorgster van de grote kinderschare ( 13 kinderen)  bij de familie de Glas in de Raadhuisstraat. Zij heette officieel Margaretha Anna Maria Skobek – geboren 12 maart 1907 - en was een uit de buurt van Wenen afkomstige Oostenrijkse, die in het gezin Verkleij was opgevangen toen ze voor de oorlog naar Nederland kwam. In 1938 heeft zij de Nederlandse nationaliteit verworven.
Vr. gr. Raymond de Glas
                               naar de foto

   
20 november

Vladeraccus Symposium 6 januari 2018

Geachte heemkundekring,

Hierbij wil ik graag het Vladeraccus Symposium onder uw aandacht brengen dat de heemkundekring Heerlijkheid Oirschot op zaterdagmiddag 6 januari 2018 organiseert. In de bijlage vindt u een flyer met informatie over het programma.

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat het symposium zeker ook interessant is voor bezoekers van buiten Oirschot, omdat de lezingen van de met naam en faam bekende sprekers een breder karakter hebben.

Maria van Deutekom

Bestuur Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot

   
13 november Nieuws van het Heemkundekoor
 

Het Heemkundekoor heeft maandag 13-11-2017 tijdens de kerkdienst  op gepaste wijze afscheid genomen van hun Erelid Pieternel de Wit- Timmers.
Pieternel was vanaf 01-09-2003 lid van ons koor en een trouwe bezoekster van de repetities en optredens. Zingen en muziek was haar lust en leven. Na de repetitie een wijntje drinken hoorde erbij. Toen
zingen niet meer ging hebben we haar het Erelidmaatschap gegeven waarmee ze zeer vereerd was.
Wij hebben tijdens de dienst gezongen en hiermee haar laatste wens vervuld.
Namens het Heemkundekoor
Jeanne Selders-Kamp

   
10 november Foto van de Veerstraat
 

Ik denk dat mijn vader erop staat dat is Dirk van der wiel.
Wij woonde op nummer 10 later zijn wij naar havendijk 3 gegaan dat zie je ook nog op de foto.
Dat samen met nummer 1 een huis.
Op havendijk 1 woonde Ome Piet van der Wiel.
Ik heb er later met mijn man nog een jaar gewoond.
Op nummer veerstraat 12 woonde Hanneke en Pit Fijneman.
OP nummer 14 woonde de familie schapers en later de familie faro.
Op 16 is de Famile Bax gaan wonen
Op veerstraat 8 woonde Tuin en Jo hubeek.
En op veerstraat 6 woonde Jans en Gerrit Hijblom 
leuk om die foto te zien.                                               klik hier voor de foto

Gr Lenie van der Pluijm van der Wiel

   
8 november Uitslag Rabobank Clubkas Campagne
 

Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' krijgt een bijdrage van 1.122,00 euro. Dit bedrag is de sponsorbijdrage van 2018. Ik wens Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor' succes met de realisatie van jullie plannen en hoop dat jullie volgend jaar weer deelnemen aan de campagne.          De volledige uitslag staat op de site van de Rabobank.

Met vriendelijke groet,

Peter Konijnenburg,

directievoorzitter Rabobank De Langstraat

   
6 november Schoolklas 1958
 

Ik heb mij zelf herkend onder nr. 39 rechtsonder op de foto. Ik zat dat jaar bij Mijnheer de Bont in de klas hele leuke leraar was dat. Ikzelf woon al weer 31 jaar in Raamsdonksveer. Onder nr 33 staat Ben of Benny Smits. Onder nummer 13 staat Bert de Grauw.                      klik hier voor de foto
met vriendelijke groet,
Christ Schapers

   
5 november Trouwfoto van een onbekend paar
 

Goedemiddag heemkundevereniging,
Ik zit zomaar wat te kijken op jullie prikbord en kom tot mijn grote verbazing bij "trouwfoto van een onbekend paar", de trouwfoto van mijn vader en moeder tegen.
Dit is de trouwfoto van Jan de Rooij en zijn vrouw Lien van Oers. ( Groenteboer uit de Spoorstraat 13 in Waspik).
Deze is gemaakt op 4 maart 1937.      klik hier voor de foto
Vr. Gr. Bets Wagemakers-de Rooij

   
25 oktober Reactie op gedenkbord met wapen van Waspik
  In themanummer 24 (Meneer de burgemeester) stond een afbeelding van een bord met het gemeentewapen.
Leon Baaten heeft een reactie hierop.    Klik hier voor het verhaal.
   
23 oktober Nieuws van de Nederlandse Genealogische vereniging
 

Op 4 november 2017 wordt tussen 10:30 en 16:30 in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch de Brabantdag Familiegeschiedenis gehouden. De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) organiseert dit gratis toegankelijke evenement in nauwe samenwerking met Erfgoed Brabant en Brabantse archieven. Er zijn lezingen, workshops, films en interactieve programma 's. René Bastiaanse (BHIC) verzorgt de keynote. Patrick Timmermans heeft een talkshow in het Café met de zachte G met interessante gasten. Er zijn verrassende sprekers zoals Jan Holsteyn (eindredacteur Verborgen Verleden), Boudewijn van de Calseijde (Breda), Jos Mandos (Boxtel), Jos Swanenberg ('s-Hertogenbosch) en vele anderen.

Er is een genealogische en heraldische informatiemarkt. Ook is er een stamtafel met stamboomdeskundigen, workshops over DNA-onderzoek  en een streekbevolking in beeld.

Daarnaast is er verpozing in de vorm van optredens van studenten van de Koningstheater Academie en van het muziekgezelschap Taaftere. De dag wordt afgesloten met een cabaret over familieaangelegenheden (Christel de Laat).

Zie voor meer informatie de flyer in PDF formaat.

   
10 oktober Brabantse boeven online
 

Beste leden, Graag wil ik jullie op onderstaande attenderen. Het Brabants Historisch Informatie Centrum in 's Hertogenbosch heeft nu 400.000 boefjes en boeven online gezet die uit de oude inschrijvingsregisters van Brabantse strafgevangenissen en Huizen van Bewaring komen (1812-1925). Een interessant onderwerp voor genealogen, (amateur)historici, criminologen en sociologen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die nieuwsgierig zijn of ze
boeven in hun familie hadden.....
Wellicht ook interessant voor jullie om te weten.
Met vriendelijke groeten,

Margot America, BHIC      Lees hier het artikel

   
5 oktober Lezing in De Moer
 

Op 12 oktober komt Patrick Timmermans de directeur van Erfgoed Brabant een lezing in De Moer houden over Moord Brabant. Over de duistere kant van de gezelligste provincie van Nederland.
Voor meer informatie over deze spannende lezing: Zie de website: http://cs-trias.nl/patrick-timmermans/

met vriendelijke groet,
Philippe van Wersch
Culturele Stichting Trias

   
29 september Foto van het 'centrum' van Waspik in 1950
 

De twee huizen Schoolstraat 2 en 4,  die op de foto staan zijn op 20 november 1954 door de dames Gerarda E. M. J.   en  Elisabeth C. A. M.  Akkermans   aan de scheepswerf  P & A Ruijtenberg verkocht voor het bedrag van Fl 15.000. In een van de huizen heeft de boekhouder van de werf  de Hr.  C.j Berkelmans ,volgens mij, gewoond De huurder van het andere huis kon ik niet terug gevonden krijgen in het archief van de werf, dat  in Heusden ligt. De dames Akkermans verkochten in deze acte ook de woningen  Raadhuisstraat 23+25+27 aan de werf voor Fl 5000.
Met vriendelijke groeten, Theo Ruitenberg
                  naar de foto

   
18 september Rabobank Clubkas Campagne
 

Beste leden,

Dit jaar organiseert Rabobank De Langstraat voor de vijfde keer de Clubkas Campagne. De bank steunt daarmee het verenigingsleven in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

De leden van Rabobank De Langstraat kunnen hun stem uitbrengen op verenigingen die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt 5 stemmen om te verdelen.

Hiervan mogen maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging worden uitgebracht.

Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging krijgt. Ook wij hebben ons weer aangemeld en hopen op een mooi resultaat.

Daarvoor hebben wij uw stem hard nodig.

Hoe werkt het stemmen precies?

Leden van Rabobank De Langstraat die 12 jaar of ouder zijn ontvangen vlak voor de stemperiode een brief met een persoonlijke code waarmee via de website van kantoor De Langstaat kan worden gestemd op de vereniging van hun voorkeur. Zie https://www.rabobank.nl/lokale-bank/de-langstraat/sponsoring/

De stemperiode start op dinsdag 3 oktober en loopt tot en met dinsdag 17 oktober 2017.

   
4 augustus Bericht van het heemkundekoor
  Het heemkundekoor bestond op 18 mei 25 jaar, de redactie ontving deze fraaie foto van het jubilerende koor.
   
29 juli Cursus Erfgoed Brabant
 

Geachte heer, mevrouw, Laat u inspireren door het verleden en het heden tijdens de Erfgoedcolleges! In het najaar programmeren we vier interessante colleges die allemaal gaan over de verbinding tussen 'stones' en 'stories'.
Met vriendelijke groet
Erfgoed Brabant
Monique Groot             Voor meer informatie kunt u dit PDF-document downloaden.

   
28 juli Kermisfoto uit 1978
 

Deze foto van de kermis is gemaakt door Bert Langerwerf in de kermisweek van 1970.
In de kinderwagen zit Jacco van Hooren 1,5 jaar oud. Achter de kinderwagen Anny van Hooren (moeder) met daar naast  Cees van Hooren (vader). Daarachter broer en schoonzus van Anny (Henk en Gertie Nuijten). Achter tussen  hen in, Hester Langerwerf.
Hopelijk is het raadsel voldoende opgelost!
Succes verder met jullie mooie werk!
Met vriendelijke groet, Anny van Hooren Nuijten

   
27 juli Brabantse Volkscultuur
 

Erfgoed Brabant organiseert op 28 oktober de jaarlijkse studiedag van de Brabantse Volkscultuur. Dit jaar zijn we te gast in Valkenswaard en gaan we samen onder het motto: 'Een tevreden roker is geen onruststoker ', het roken en de productie van sigaren en sigaretten in Brabant verkennen met lezingen en een excursie. U kunt zich nu opgeven en alvast een plekje reserveren. Informatie hierover staat in de bijlage. (PDF document)
Met vriendelijke groet, Heemkundekring De Kleine Meijerij

   
13 juni Brabants Historisch Informatie Centrum
 

Van de heer Rien Wols van het projektenbureau vanhet BHIC ontvingen wij dit bericht:
Het BHIC is bezig met een klein project over Lourdesgrotten in Noord-Brabant, een van de verhalen gaat over de Lourdesgrot achter de Theresiakerk in Waspik-Boven, Zo kunt u het verhaal vinden: Neem onderstaande URL over op uw eigen browser:
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/lourdesgrot-in-waspik

   
28 april Bericht van het Heemkundekoor
 

Luisteren naar de muziek uit de vroegere jaren en genieten van het Heemkundekoor is wat de leden van de Zonnebloem op 13 april in den Bolders deden. 164 Personen waren aanwezig. Bij het inzetten van ons eerste lied werden de stoelen gedraaid met zicht op het koor. Er werd meegezongen, getikt met handen en/of voeten wel/niet op de maat het maakte ons niet uit. De blije gezichten daar gaat het om. Ons thema is immers "Breng eens een zonnetje onder de mensen".
Na twee maal 45 minuten zingen hadden we ons programma klaar. Met de lovende woorden van de voorzitter Kees van Dongen verlieten we, Ad de Klijn, Carla Krielaart  en de leden met een brede grijns het podium.
Jeanne Selders- Kamp

   
18 april Optreden van het Heemkundekoor
 

Het is ons weer gelukt op 27 maart 2017. Na  eerst een groepsfoto van het koor gemaakt te hebben voor ons jubileumin de tuin van de Stroming met op de achtergrond het gebouw (leuk voor later), gingen we naar binnen voor een optreden.
Met een brede glimlach kijken en luisteren de mensen in de Stroming naar ons gezang. Het rode boekje, waar de meeste meezingliedjes in staan, in hun gerimpelde handen zoekend naar het juiste nummer.
En meezingen dat deden ze!
De bedankjes achteraf maakt ons als koor erg blij. We doen het om de mensen een gezellige avond  te bezorgen.
Jeanne Selders- Kamp                              naar de foto

   
5 april Brabantse Heemdagen
  Download hier de uitnodigingsbrief voor deelname aan de 69e editie van de Brabantse Heemdagen 2017, welke worden georganiseerd door Heemkundekring De Baronie van Cranendock.
Meer informatie is beschikbaar bij ons secretariaat.
   
6 maart Artikel over ruilverkaveling op de website van de heemkundekring
 

Op het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt momenteel gewerkt aan een webartikel/persbericht, waarin de gevolgen van ruilverkavelingen aan de orde komen. Omdat de kaartjes op de webpagina Ruilverkaveling "Het Eendennest" 1950 van de Heemkundekring Op 't Goede Spoor hiervan een goed voorbeeld geven, zouden we die graag in dat webartikel willen opnemen. We vragen dan ook toestemming voor het gebruik van die kaartjes.
m.vr.gr.
Dr. W.A. de Rooij
Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Leefomgeving
Team Landbouw en natuur

Het CBS-artikel waarin naar de ruilverkaveling rond Het Eendennest wordt verwezen is vandaag gepubliceerd.
De link naar het artikel is https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/minder-landschap-meer-bebouwing-1950-2015.

   
16 februari Bericht van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
  De educatieve website Halvezolenroute staat online, zie bijgaand persbericht of www.salha.nl .
    
7 februari Aankondiging lezing door Han Verschure voor de stichting Bende van de Witte Veer
  Als pas opgerichte stichting Bende van de Witte Veer willen we zoveel mogelijk aandacht genereren voor deze roversbende, die zich driehonderd jaar geleden in deze regio bezighield met diefstal en bedreiging. Op woensdag 22 februari geeft Han Verschure in Dongen een lezing, verluchtigd met toneeltaferelen. Klik hier om meer te lezen.
   
7 februari Uitnodiging voor de Jaarvergadering
  De uitnodiging voor de Jaarvergadering op 14 februari a.s. kunt u hier lezen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om, indien gewenst, de verslagen en financiële stukken in te zien.
   
28 januari Boek van Wim van der Rijken
  Op blz.52 van de laatste periodiek (nr.47 december 2017) staat een artikel over een boek van Wim van der Rijken. In het litteratuuroverzicht op deze website staat meer informatie van de schrijver.  naar het overzicht
   
28 januari Zoekfoto maart 2016 Uitstapje met pater Bruno
 

Achterste rij   nu.  3 is Anneke v.Dongen Vermeer.
Ik ontmoette haar vroeger bij mijn oom Thomas van. Dongen
.
Els Segeren                                      naar de foto

   
16 januari 2017 Zoekfoto van december 2014  'Uitstapje naar Schiphol'
 

Dames en Heren,

Op de zoekfoto 'Uitstapje naar Schiphol 1947' herken ik een aantal familieleden en anderen.
Het is mij niet duidelijk of deze mensen lid waren van een reisvereniging of anders.

14. mijn vader Jan de Hond

17. mijn moeder Engelina de Bont

20. Dam de Hond

15. Nellie de Hond-Broekmans

9. Grardus de Hond

4. Riet de Hond-van Rooy

22. Toon Montens

23. Gonda Montens-de Hond

32. Marie de Hond

25. Kees de Hond?

En verder:

10. Kees Montens

6. Fien Montens-Roovers

Groeten,

Sjef de Hond                                    naar de foto