Prikbord           

er zijn 2 recente berichten                        Reacties naar   prikbord@goedespoorwaspik.nl

terug naar het Station         

   
20 februari Zoekfoto uit 2014
 
Op de klassefoto uit 1958 herken ik de volgende 2 personen:
no 18    Piet de Hond, zoon van Adam de Hond (EDAH)
no 20    Hans Montens, zoon van Toon Montens (schilder) 
M.vr. gr. Sjef de Hond                            naar de foto
   
15 januari 2019 Reactie op themanummers Schippers
 

Ik vond de laatste uitgave over de schippers bijzonder interessant. Mijn oom, Erjaan Le Sage had een tanker. Soms legde hij aan in het Oude Maasje. Ik was jaloers op zijn twee dochters die soms, in de zomervacantie, mee mochten, de Rijn op naar Basel. Dat was voor de oorlog. Ik herinner me nog dat ik mijn tante Jaanske, zijn vrouw, tegen mijn Moeder hoorde zeggen: “Ik heb zo’n meelij mee de Joden in Duitslaand. Die wore toch zo slecht behaandeld”. Hoe slecht kwamen we pas na de oorlog te weten.
Johan de Rooy, Adelaide, Australië

   
28 december Van de redactie
  De redactie van de Periodiek wenst alle leden van de heemkundekring een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Wij wensen u ook in 2019 veel leesplezier met de periodieken en themanummers die wij graag voor u maken.
   
14 december Oorlogsslachtoffers
  Volgend jaar begint in Nederland de herdenking van 75 jaar bevrijding. In dat kader worden allerlei activiteiten ontplooid, landelijk regionaal en lokaal. Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle staan in het herdenkingsjaar stil bij de oorlogsslachtoffers uit de drie kernen.
Lees hierover in dit persbericht en zie de lijst met namen van Waspikse slachtoffers in dit pdf document.

Reacties naar prikbord@goedespoorwaspik.nl of naar secretariaat@goedespoorwaspik.nl
   
13 december Kerstwens van het bestuur
 
   
15 november Hartelijk dank
 

Namens de aanwezige  vrijwilligers danken we het bestuur van de Heemkundekring hartelijk voor de gezellige avond die ons is aangeboden in ’t Schooltje. De pannenkoeken gingen er gretig in.
Het sjoelen werd gespeeld door fanatieke spelers. Niet altijd op een eerlijke manier werden de schijven geschoven, er werd gesjoemeld en veel gelachen. Maar dat terzijde.De jury zal het niet gemakkelijk gehad hebben om juiste winnaars te benoemen.
Het was een gezellige avond. Hartelijk dank daarvoor.
J
eanne Selders- Kamp.

   
8 november Peter Cloosterman overleden
 

Gisteren kreeg ik bericht dat woensdagavond Peter Cloosterman is overleden. Hij was oprecht geïnteresseerd in de geschiedenis en de inwoners van Waspik. Nog pas enkele jaren inwoner van dit mooie dorp werd hij al snel lid van onze vereniging. Met het enquêteformulier liet hij weten belangstelling te hebben voor de activiteiten van onze vereniging in het bijzonder de historie van Waspik en zijn inwoners. 
Hij sloot zich al gauw aan bij de archiefwerkgroep die iedere donderdagochtend in het heemhuis actief is. De historie van ons dorp ging hem steeds meer interesseren en hij wilde door in de archieven te zoeken er meer van weten. Over zijn eerste publicatie in onze periodiek, de biografie van zouaaf Vermeulen, is zelfs een artikel gewijd in een van de lokale kranten.
Hij had plannen voor meer mooie artikelen. Het is er niet meer van gekomen. 
Leon Baaten, voorzitter Heemkundekring Op ’t Goede Spoor.

   
31 oktober De Waspikse Dorpsquiz
  Foto's van het heemkundeteam zijn te zien in het Fotoboek, klik hier
   
26 september Waspikse schippers
  De eerstvolgende themaperiodiek gaat over het leven van de schippersfamilies in Waspik. In de vorige eeuw was meer dan 30% van de bevolking van Waspik betrokken bij de binnenvaart of de scheepswerven. Weet u nog verhalen of heeft u nog foto's over die tijd? Graag sturen naar redactie@goedespoorwaspik.nl
   
15 augustus Reactie uit Australië
  Onderstaand bericht ontvingen wij van onze vaste gastschrijver Johan de Rooy als reactie op het bericht over het overlijden van Anton Kemmeren:

Beste Hans,
We zijn enkele dagen weg geweest en nu bij terugkomst je treurig bericht over Anton Kemmeren gelezen. In hem hebben jullie een waardevol lid verloren en ongetwijfeld een goede vriend. Hij is in onze herinnering gebleven door het vraaggesprek met Annie en mij toen we in Nederland waren EN het feit dat hij te voet naar Spanje geweest is op een bedevaart. Onze condoleanties aan zijn nabestaanden en aan leden en redactie van “Op ‘t Goede Spoor”.
Hartelijke groeten van Johan en Annie de Rooy.

   
2 augustus Anton Kemmeren overleden
  Op 2 augustus hebben familie, vrienden en bekenden tijdens een plechtige uitvaartdienst  afscheid genomen van Anton Kemmeren. In deze bijlage leest u de tekst van zijn gedachtenisprentje.
   
24 juli Nieuws van het Heemkundekoor
 

Maandag 25 juni 2018 hebben we onze laatste repetitie voor de zomerstop gehad. We proberen elk jaar iets gezelligs te doen. Wat ook dit jaar weer is gelukt. Onder het genot van een hapje en een drankje kregen we voldoende power voor een gezellige bowling avond. Ik had de intentie de leden mede te delen dat na 12,5  jaar voorzitterschap het tijd werd het stokje over te dragen. De nieuwe voorzitter, Joos Stroop, penningmeester Peter Heijmans en bestuurslid Nico Smits waren me voor. Joos nam het woord en bedankte me namens alle leden voor het vele werk wat er komt kijken om een vereniging  goed te laten functioneren. De woorden , bloemen en wijn ontroerde me toen ook nog een lid het woord nam. Plots stond er de voorzitter van de Heemkundekring, Leon Baaten, met een woord van dank. Dit alles heeft me geraakt en het gevoel gegeven  van dat ik het goed heb gedaan. Altijd met veel plezier.
We wensen het nieuwe bestuur veel succes.                   klik hier voor foto's van het afscheid
Een muzikale groet,
Jeanne Selders- Kamp.