Overzicht van boeken waarin Waspik een hoofdrol of minstens een flinke bijrol speelt.

Boeken die Waspik en omgeving beschrijven zijn er niet heel erg veel. En als ze er wel zijn kun je ze niet meer kopen omdat ze uitverkocht zijn. Denk maar aan:

“De geschiedenis van Waspik”. Het onvolprezen boek van oud-archivaris Rehm. Dat beschrijft de geschiedenis van Waspik van 1257 tot 1930.

Ook het boek van Han Verschure “Een dorp in de greep van de vrijheid” over het leven in Waspik in de Franse tijd is uitverkocht.

Datzelfde geldt voor “Waspik in oude ansichten” door R.H. van Dongen.

Maar laten we het hebben over wat er wel is en waar Waspik in de beschrijving ook zijn plek heeft.

terug naar het Station           

 

 

“Waor komde gij vandaon”, 300 jaar geschiedenis van de familie Van der R(e)ijken.

Auteur : Wim van der Rijken.

ISBN 9789463183345

Korte beschrijving

Wim van der Rijken heeft in zijn zoektocht naar zijn voorouders de genealogie samengesteld van tien generaties van de familie Van der R(e)ijken. Een naam die in de loop van de tijd op verschillende wijze is geschreven. Hij deelt in dit boek het resultaat van zijn naspeuringen naar het doen en laten van de voorouders. In welke tijd leefden zij? In welke woonomgeving? Wat deden zij voor de kost? Met deze systematische genealogie kunnen familieleden en verwanten zelf hun plaats in de stamboom vinden en een beeld krijgen van 'waar zij vandaan komen'. Voor meer details download het Word document.

 

 

Hooipolders
Door Frans Passier

 

Onlangs is er een uitgave verschenen van een boek getiteld HOOIPOLDERS. Het behandelt de geschiedenis van de hooibouw in de beneden-Langstraatse buitenpolders. Daartoe hoorde ook de polders ten noorden van de dorpskern Waspik. In vijf hoofdstukken komen alle facetten van de hooibouw aan de orde zoals de hooihandel en –perserij en de maaiers.

Het boek, A4-formaat en 74 bladzijden, is geschreven door Waalwijker Frans Passier en uitgegeven door de heemkundeverenigingen in Sprang-Capelle en Waalwijk.

Onze heemkundekring heeft een 25-tal exemplaren gereserveerd voor onze leden en andere belangstellenden. Het boek is te verkrijgen voor maar € 5,- via ons secretariaat, Diny Prins, Vrouwkensvaartsestraat 27 in Waspik. Zolang de voorraad strekt, anders is het te bestellen via een van de twee heemkundeverenigingen.

 

Langstraters, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk
Door Nol Kleingeld

Langstraters beschrijft de geschiedenis van onze streek. Om te kunnen overleven leveren bewoners eeuwenlang strijd tegen het water. Honderden jaren is De Langstraat grensstreek tussen Brabant en Holland en zodoende meestal strijdtoneel in oorlogstijd. Als bakermat van de Nederlandse leer- en schoenindustrie heeft De langstraat afwisselend glorietijden en crises beleefd. In het prettig leesbare boek wordt de geschiedenis in zowel persoonlijk, historisch en bestuurlijk perspectief geplaatst. Het boek is voor € 14,95 te koop in de boekhandel o.a. De Plantage in Waalwijk.

 

Fall Braun / De strijd om Kapelsche Veer 1944-1945.

Het verhaal van de strijd om het bruggenhoofd Kapelsche Veer.

Door Drs. D.L.Roitero.

Uitgave: Drukkerij-Uitgeverij H. Gianotten, Tilburg 1995. Omvang 192 blz.

Afmeting 16,5 x 24 cm, ISBN 90-6663-014-0 geb.

 

Het boek vertelt zeer gedetailleerd over de gevechten nabij Capelsche Veer die in de winter 1944 / 1945 hebben plaatsgevonden. Vanuit het nog bezette gebied ten noorden van de Bergse Maas trachtte de Duitse bezetter er een doorbraak te forceren naar het zuiden met als doel, samen met andere Duitse troepen, de stad Antwerpen te heroveren. Het werd tenslotte een prestigestrijd tussen de Duitse Kolonel-Generaal Kurt Student en zijn geallieerde Britse opponent Luitenant-Generaal Sir John Crocker die door de geallieerden uiteindelijk werd gewonnen maar wel ten koste van vele doden en zwaar gewonden.

 

 

 

Dingeman Hoeks.

Door A.M. (Janus) van der Rijken, geboren in Waspik op 13-05-1905, van beroep winkelier en overleden op 29-03-1983 in Breda.

Uitgave van uitgeverij Fabri uit Antwerpen. Omvang 197 blz.

Afmeting 16 x 21 cm.

In het boek wordt het leven van Dingeman Hoeks beschreven. Die vestigt zich als nieuwe bakker, op zevenentwintig jarige leeftijd, aan de Havendijk in Waspik. Beschreven wordt Dingemans belevenissen met name in het buurtje Den Dijk. Het verhaal speelt zich af in de jaren tussen 1910 en 1930. Veel van de personen die in het boek voorkomen zijn herkenbare Waspikkers weliswaar onder een iets gewijzigde naam.
Aan het huis waar de schrijver Janus van der Rijken lange tijd woonde, Benedenkerkstraat 52, hing een uithangbord met de naam Dingeman Hoeks. Een verwijzing naar de titel van zijn eerste boek.
Hij schreef daarna nog enkele boeken: “Zimpe, zampe, zompe in de Peel” en “Als gepleisterde graven”.

 

 

Op 28 november 2008 werd het boek: “Brabantse Biografieën 8” gepresenteerd. Het bevat 49 levensbeschrijvingen van mensen uit Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik.
Tien daarvan hebben hun sporen in Waspik verdiend.
De allereerste is Jochem Jan Berthoutse, de bouwer van het oudste huis van Waspik. Verder komen de corrupte schout Adriaen Zeijlmans aan bod, Dominee Struijck, die voor zorgde dat de hervormde kerk de protestantse handen bleef  en Mgr. Adriaan Kamp die jarenlang regent was van het Klein- seminarie van het bisdom Den Bosch. Verder dokter Freericks die onder andere Harmonie oprichtte en de buitengewoon begaafde musicus Piet Kuijten. Uit de vooraanstaande familie de Roon wordt Willem beschreven. Het huis dat hij liet bouwen werd in de jaren dertig Raadhuis van Waspik. We maken ook kennis met schoolhoofd en voorzitter van het kerkkoor Adriaan de Winter. De man die tijdens twee wereldoorlogen burgemeester van Waspik was mocht natuurlijk niet ontbreken: Piet Dekkers. En ten slotte dokter Raymon Wijffels, de laatste echte dorpsdokter, die zowel in Waspik als Raamsdonk zijn praktijk had. Een kleurrijk gezelschap dat Waspik vertegenwoordigd. Zie ook dit nieuwsbericht


 

Meer dan Muziek alleen

Waspik en de koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak

Door: Han Verschure

Uitgave Waspik V&V 2006. Omvang: 173 blz. Afmeting 17 x 25 cm

isbn: 978-90-9021307-1

Ook te bestellen: 0416- 311756.

 

125 Jaar Koninklijke Harmonie tegen de achtergrond van 125 jaar geschiedenis van Waspik. Wederwaardigheden van verenigingen, vergeten ontwikkelingen. Voetbalblubs, zangkoren, schutters, ruiters en alles wat het dorpsleven kleur geeft. een levendig verslag dat een inkijk geeft in 125 jaar Waspik.

 


 

Honderd jaar Bergsche Maas
De scheiding van Maas en Waal.

Door: Tom van der Aalst, Piet de Jongh, Frans Jansen, Martin Kers

Uitgave Wijk en Aalburg 2004. Omvang 254 blz. Afmeting  25 x 32 cm.

isbn: 90 70183 48 6

Ook te bestellen: 0416-330521

 

De Bergse Maas werd ruim 100 jaar geleden gegraven. Dat had grote gevolgen voor onze streek en niet alleen op hetgebied van waterbeheer. Niet alleen de laatste honderd jaar worden beschreven maar ook de eeuwenlange strijd tegen het water.


 

 

Overleven buiten de Hollandse Tuin
Raamsdonk, Waspik, ’s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Door: Han Verschure
Uitgave: Dongen 2004. Omvang 499 blz.
Afmeting 17 x 25 cm
isbn: 90-9017873-2
Ook te bestellen: 0162-314489.

 De Tachtigjarige Oorlog ten zuiden van de grote rivieren beschreven vanuit de situatie in de Westelijke Langstraat. Niet alleen het oorlogsgeweld maar vooral ook het dagelijks leven in de zestiende en zeventiende eeuw wordt heel indringend beschreven.
Meer informatie
www.VerschureNet.nl

 

Waalwijk

700 jaar kloppend hart van de Langstraat

door o.a dr. F. Vercauteren

Waalwijk 2003. Omvang 328 blz. Afmeting 21 x 31 cm

isbn 90 9015762 X

 

Boek uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Waalwijk 700 jaar stadsrechten had. In het biek komen allerlei thema’s vanhet leven in die 700 jaar uitgebreid aanbod. Daarbij is ook aandacht voor de kernen die in de loop van de tijd bij de gemeente Waalwijk gevoegd zijn, dus ook van Waspik, Sprang-Capelle en bijvoorbeeld Besoijen en Baardwijk.

 Op stap met Dr. D.L. (Menno) Roitero

Een cultuurhistorisch rondreis door onze streek: Land van Heusden en Altena en de Langstraat.

door: D.L.Roitero.

Uitgave: Waalwijk 1997. Omvang 192 blz. Afmeting 17 x 25 cm

isbn 90 803381 3 3

 

Kastelen, molens, landschappen en hun ontstaansgeschiedenissen passeren de revue in heel korte artikelen, die allemaal met mooie foto’s in fullcolour zijn geïllustreerd.

 

 

 De Lambertuskerk en het dorp Raamsdonk.
duizend jaar geschiedenis.

door: Ans van Gils

Uitgave Raamsdonk 2004. Omvang 200 blz. Afmeting 21 x 28 cm

isbn: 90 901818 6 5

 

De Lambertusparochie van Raamsdonk is de oudste van de regio. In de eerste eeuwen was Waspik nauw met die parochie verbonden en in de schuurkerk periode gingen mensen in Raamsdonk in Benedenkerk ter kerke. Ans van Gils beschrijft het woelige verleden van kerk. Ze laat zien dat de geschiedenis van de kerk alleen maar verteld kan worden als onderdeel van het verhaal van de dorpsgemeenschap

 Schoolstraat 19
het gebouw, de mensen en hun historie.

Uitgave Waspik 2001. Omvang 64 blz. Afmeting 20 x 20 cm

 

Samenstelling en vormgeving: Marcel Donks. Het gevarieerde verhaal van Den Bolder en zijn voorgeschiedenis. Van openbare school, via R.K. jongensschool naar aanlegplaats voor jong en oud. Een plek waarmee heel veel mensen in waspik binding in Waspik binding of waaraan ze herinneringen hebben.

 Atlas van Historische vestingwerken in Nederland Noord-Brabant

Onder redactie van de studiecommissie van de stichting Menno van Coehoorn.
Uitgave 1996. Omvang 224 blz. Afmeting 22 x 29 cm
isbn 90 6011 816 2

Hierin worden de verdedigingswerken en –linies beschreven die op Noord-Brabants grondgebied liggen of hebben gelegen. Ook het retranchement van Waspik wordt beschreven en afgebeeld als een van de vooruitgeschoven stellingen van Geertruidenberg.

 

 

 

De boeken die hieronder volgens zijn helaas uitverkocht, maar in de biblotheek kun je ze vast nog vinden. En met een beetje geluk vind je sommige boeken bij grote boekwinkels en zijn ze bij tweede hands nog te koop en wat speurwerk op internet levert soms mooie vondsten op.
 

De Geschiedenis van Waspik

door: G.J. Rehm

Uitgave 1971. Omvang 137 blz. Afmeting 17 x 25 cm

 

Een prachtig overzicht van het wel een wee van Waspik vanaf het ontstaan tot 1930. Het ontstaan, de strijd tegen het water, oorlogsperikelen, middelen van bestaan en zaken rond kerk en godsdienst komen uitgebreid aanbod. Het boek geeft niet alleen een goed overzicht, maar is ook al jarenlang een soort vraagbaak waar menig onderzoeker gebruik van gemaakt heeft.

 

 

 

 


Een Dorp in de Greep van de Vrijheid.

door: Han Verschure

isbn: 90-90079967-X Uitgave van Op ’t Goede Spoor.

Waspik 1995. Omvang: 212 blz.  Afmeting 17 x 25 cm

 

In 1795 werd met de komst van een Frans leger naar ons land een nieuwe tijd ingeluid. Dat ging niet zonder slag of stoot. Wat voor pijn, emoties en strijd die omwenteling voor een klein dorp in de Langstraat betekenden, kun je in dit boek lezen. Het is de geschiedenis van gewone mensen, met Waspik in de hoofdrol.

 

 

 Waspik in Oude ansichten.

door R.H. van Dongen.

Uitgave 1974. Omvang: 38 blz.  Afmeting 15 x 21 cm.

 

In deze serie zijn veel boekjes verschenen. Voor mensen die het Waspik vanaf halverwege de negentiende eeuw tot de jaren zestig van de twintigste eeuw in beeld willen zien, moeten met dit boekje beslist kennis maken. Het is niet meer te koop, daarom, op naar de bibliotheek.Van Den Bergh tot Den Bosch
Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat.

door: Piet de Jongh

Uitgave 1990. Omvang 160 blz. Afmeting 21 x 31 cm

 

De ondertitel zegt precies waar het om gaat, maar dan wel vanuit het verre verleden naar de huidige situatie toe. Een verhelderend boek over water, veen, polders, dijken, natuur en nog veel meer van het gebied waar Waspik midden in ligt. Het ontstaan en de veranderingen van  landschappen wordt duidelijk uit de doeken gedaan.

Het boek is uitverkocht dus…..
 

Wonen in Waalwijk
Van Lint tot Landgoed
Uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag.
Omvang 96 blz.
Afmeting 17 x 22 cm
issn 0922-1158

De stedenbouwkundige ontwikkeling in de loop der eeuwen van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik wordt beschreven. Het accent ligt voornamelijk op de ontwikkelingen in de twintigste eeuw, de eeuw van de woningwet. De rol van woningbouwcorporaties en gemeentes komt aan bod evenals het veranderend inzicht op het gebied van volksgezondheid en hygiëne op gemeentelijke taken.


 

 

terug naar Spoorboekje