Terug naar het Fotoalbum

                Nieuws van het Heemkundekoor 24 juli 2018
 

Maandag 25 juni 2018 hebben we onze laatste repetitie voor de zomerstop gehad. We proberen elk jaar iets gezelligs te doen. Wat ook dit jaar weer is gelukt. Onder het genot van een hapje en een drankje kregen we voldoende power voor een gezellige bowling avond. Ik had de intentie de leden mede te delen dat na 12,5  jaar voorzitterschap het tijd werd het stokje over te dragen. De nieuwe voorzitter, Joos Stroop, penningmeester Peter Heijmans en bestuurslid Nico Smits waren me voor. Joos nam het woord en bedankte me namens alle leden voor het vele werk wat er komt kijken om een vereniging  goed te laten functioneren. De woorden , bloemen en wijn ontroerde me toen ook nog een lid het woord nam. Plots stond er de voorzitter van de Heemkundekring, Leon Baaten, met een woord van dank. Dit alles heeft me geraakt en het gevoel gegeven  van dat ik het goed heb gedaan. Altijd met veel plezier.

We wensen het nieuwe bestuur veel succes. 

Een muzikale groet,

Jeanne Selders- Kamp.