Terug naar het Fotoalbum

                Nieuws van het Heemkundekoor 17 december 2017
 

St. Nicolaas op bezoek bij het Heemkundekoor.

Op 4 december 2017 verstoorde geheel onverwachts St. Nicolaas de repetitie van het Heemkundekoor  in ’t Schooltje.
Hilariteit alom. De goedheilig man in zijn zondagse pak met een prachtige staf gaf ons allen een hand. En wij maar gissen waar die zo snel vandaan kwam. We vonden het wel jammer dat onze dirigent Ad de Klijn juist die avond afwezig was. Gezeten op zijn stoel kwam er een gedicht vanonder zijn mantel. Ja, en toen werd het duidelijk. We kregen er goed van langs. Grotendeels positief maar toch……. Een sneer zo hier en daar kwam bij sommige hard aan. En wij maar denken dat die groep geen gêne kent.  Het gedicht wordt goed bewaard in ons archief voor het nageslacht  zodat “later” iedereen kan lezen en zien hoe leuk we dit vonden. Iets waar we met veel plezier aan terug denken.
St. Nicolaas (Ad) hartelijk dank!
Namens alle leden,  Jeanne Selders- Kamp