Terug naar het Fotoalbum

BEGELEIDING KERKDIENST.
 
Ondanks het zomerreces is het Heemkundekoor nog erg actief.
Alle ingrediënten waren aanwezig om op zondag 14 juli volop te genieten van het buitenleven.
Toch hebben we dat niet gedaan en hebben er voor gekozen om in de Riethorst te Geertruidenberg
een kerkdienst met ons koor te begeleiden.
Om 11.00 uur was de dienst  onder begeleiding van Pastor Riet de Koning. Haar enthousiasme maakte
veel indruk op ons  waardoor ook wij er veel plezier aan beleefden.
De kerkgangers neigde in slaap te vallen maar zo gauw we een nieuw lied inzette werden de ruggen
gestrekt en werd er mee gezongen. Vooral bij het lied Mariaklokje.
Ons trouw lid, Gerard van Dongen, zong solo het Ave Maria. De emotie  werd me even de baas te
meer omdat de intentie van de dienst ook voor zijn overleden vrouw Annie was.
 
“Het was fijn dat jullie er waren, heel fijn. De mensen hebben genoten van de zang en zeker van
een enthousiast koor”, stond er ‘s avonds  op de mail en pastor Riet de Koning vroeg of we in de
toekomst meer willen komen zingen. Dat doen we zeker.
 
Jeanne Selders- Kamp
Voorzitter.