Themanummer 22,  "Dorp aan de rand van de Grote Oorlog" door Leon Baaten

In deze reeks Themaperiodieken die de Heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik uitgeeft is in oktober j.l. een bijzondere uitgave toegevoegd. Het is een boek geworden met als titel ‘Dorp aan de rand van de Grote Oorlog’.

Als gevolg van een verschrikkelijke wereldoorlog die van augustus 1914 tot november 1918 in de landen om ons heen woedde, werd het dagelijks leven in ons land flink verstoord. Ook de inwoners van het Langstraatdorp Waspik ondervonden de gevolgen van deze oorlog. Hierover heeft Leon Baaten uitgebreid onderzoek gedaan.

Het begint met verhalen over Waspikkers die bij het uitbreken van de oorlog in het buitenland verbleven en in moeilijkheden kwamen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mobilisatie en inkwartieringen. Waar kwamen de Waspikse jonge mannen terecht en wie kwamen er naar Waspik. Wat deden die gedurende hun verblijf en welk vermaak was er voor hen geregeld.

Aandacht is er voor de vele Belgische vluchtelingen die in Waspik werden opgevangen en ook vier jaar lang bleven. Een bijzonder groep vluchtelingen waren Belgische jongens in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Voor hen werd eind 1916 een speciale school ingericht.

De economische gevolgen van die oorlog, anders gesteld wat waren de gevolgen voor het dagelijkse leven, komen ook aan de orde. Gebrek aan voldoende inkomen en een tekort aan allerlei goederen maakte het leven in die jaren voor de meeste inwoners zwaar. Er deden zich problemen voor met de organisatie van de distributie. Dat en nog veel meer onderwerpen met af en toe een vergelijking met omliggende gemeenten, maken het boek zeer lezenswaardig.

Het boek telt maar liefst 144 pagina’s, kost € 17,50 excl. verzendkosten en is verkrijgbaar via secretariaat@goedespoorwaspik.nl

 

Het Streekarchief heeft alle nummers in haar bezit en heeft bovendien een index met de inhoud van alle periodieken.

terug naar het overzicht