Themanummer 21,  "Van Armenzorg naar Zorgcentrum"door Leon Baaten


Zaterdag 14 juni is het nieuwe Woonzorgcentrum De Stroming geopend.
De heemkundekring heeft bij die gelegenheid een speciaal Themanummer uitgebracht, geheel gewijd aan de geschiedenis van de zorg in Waspik.
Losse exemplaren kosten 4,00 en zijn verkrijgbaar via een email naar info@goedespoorwaspik.nl


Het Streekarchief heeft alle nummers in haar bezit en heeft bovendien een index met de inhoud van alle periodieken.

terug naar het overzicht