Terug naar Historie


Projekt "Molenbalken"

Tijdens het begin van de restauratie van de stenen molenromp in 2007 (zie Projekt "Molen De Hoop") vonden Ans en Wim Kools een paar grote eikenhouten "kruisplaten" in de opslagplaats van de molenromp. Bij heen bezoek van enkele leden van de vereniging West-Brabantse Molens ontstond er plotseling een golf van enthousiasme. De bezoekers zagen de oude kruisplaten liggen en ontdekten er een inscriptie op: 'P. Faes 11 5 1841'. Dit was een unieke vondst omdat zij molenbalken van die ouderdom nog nooit tegen waren gekomen. Bij onderzoek bleek dat deze balken het restant waren van een oude korenmolen die ten zuiden van de latere stenen molen stond. Er werd toen besloten de balken opzij te leggen om er later iets mee te doen. Nadat de restauratie van de molenromp in 2013 was afgerond is het er toch van gekomen. Wim Kools, Cees Kamp, Jac Jansen en enkele andere heemkundekringleden en vrijwilligers besloten dat dit unieke stuk erfgoed bewaard moest blijven in de vorm van een monument op de oorspronkelijke plaats.
 

Geschiedenis van de molen

Stonden er in de aangrenzende ambachtsheerlijkheden al voor of vanaf de vijftiende eeuw windkorenmolens, voor Waspik werd dat pas in zeventienhonderd een feit. De Staten van Holland verleenden op 25 januari 1700 aan Hubert Arnolt van Ravenschot, Heer van Waspik, het recht tot oprichting van een korenmolen.
Het was schout Zijlmans die Adriaan Molenschot, molenaar uit ís Gravenmoer, toestemming verleende de molen te bouwen. Twee jaar later werd zijn zoon, Thomas, de molenaar van de eerste Waspikse molen. Tot in de achttiende eeuw stond aan de huidige Stadhoudersdijk pal ten zuiden van het Halvezolenpad een houten stellingmolen. In 1835 werd de molen door Jan Martens gekocht die deze in 1851 sloopte en vervolgens een stenen stellingmolen aan de Benedenkerkstraat vestigde.

Het opknappen en plaatsen van de molenbalken of "kruisplaten"

Met hulp van de kaartenexpert van de heemkundekring Bert Groenenboom werd de plaats van de vroegere molen bepaald. Op die plaats bij de kruising van de Stadhoudersdijk met het Halvezolenpad was ruimte om de balken op te stellen op vier teerlingen.
Nu nog het werk, eerst werden de balken grondig schoon gemaakt en voorzien van een paar openingen voor de afwatering.
Daarna werd de plek voor het monument ingericht en de vier teerlingen opgebouwd.
Het transport was een heel karwei, maar gelukkig is de afstand tussen de plek van de oude en de nieuwe molen niet groot.
Dan komt het lastigste stuk het plaatsen en uitlijnen van de twee balken.
Tenslotte wordt de plaats nog netjes bestraat en is alles klaar voor de "openstelling" van het monument. Die datum volgt nog.

Klik hier voor een Fotoverslag

 

Wilt u reageren op deze rubriek? Stuur dan een email naar prikbord@goedespoorwaspik.nl