Agenda en Jaarprogramma   Seizoen 2019-2020
 

terug naar Station         

Naar Actueel programma          

Actueel programma    

Zaterdag in september 2019

Najaarsexcursie, meer gegevens volgen.

 

Dinsdag 1 oktober 2019

Voordracht door Hans van den Eden over 'Heftige vrouwen van Ons Jet tot ons Zus'. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de vraag hoe 'ons moeder' opgroeide toen ze jong was.

 

Dinsdag 26 november 2019

Conservator Wouter Prins van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. Hij geeft een lezing over de kerstvoorstellingen door de eeuwen heen onder de titel 'Herders en Koningen'.

 

Donderdag 9 januari 2020

Lezing over de bevrijding door de Poolse troepen van generaal Maczek door Frans Ruczinsky.

 

Dinsdag in februari 2020
Jaarvergadering, gevolgd door een interessant programma.

 

Donderdag 19 maart 2020

Lezing door Eric Lemmens met als titel 'Limburg, een eigenaardig kind in de Nederlandsche familie'.

 

Donderdag 16 april 2020

Ton Duffhues is directeur van het Atelier Waarden van het land en geeft een lezing over onze dagelijkse kost en de waarden van voedsel.

 

Zaterdag in mei 2020
Sluiting van het heemkundeseizoen met een excursie. De bestemming is nog niet bekend.

 

 
  • Alle lezingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in ít Schooltje, Carmelietenstraat 56.
  • Van alle activiteiten volgt te zijner tijd nog meer informatie middels een aparte uitnodiging.