JAAROVERZICHT 2015 HEEMKUNDEKRING “OP ’T GOEDE SPOOR”

Het afgelopen jaar is voor ons weer een jaar geweest vol activiteiten binnen onze vereniging. We hebben ze daarom allemaal op een rijtje gezet en u zult merken dat er volop beweging in onze vereniging is en dat er op allerlei gebied van alles gebeurt wat veel leden niet opvalt.

Door het bestuur zijn er verschillende vergaderingen van Brabants Heem bezocht evenals exposities en tentoonstellingen van de verschillende omliggende heemkundekringen. Ook werd deelgenomen aan overleg op plaatselijk, gemeentelijk en regionaal niveau.

Dinsdag 13 januari 2015 verzorgde Ton Cruijsen de lezing Rimpelkes, verhalen uit een dorp over ‘schon zaken en moi mensen’.

Donderdag 12 februari 2015 vond de jaarvergadering plaats.

Hiervan is een apart verslag gemaakt. Zie verslag jaarvergadering 12 februari 2015.

Dinsdag 17 maart 2015 werd door Joost Roosendaal een lezing verzorgd met als titel: De Patriotten in de Langstraat.

Donderdag 16 april 2015. De avond werd verzorgd door twee eigen leden van de werkgroep archeologie, Jan Buster en Jac Jansen. Zij vertelden hoe zij te werk gingen bij de opgravingen en toonden ons verschillende Waspikse bodemvondsten met leuke verhalen erbij.

Zaterdag 30 mei 2015 hadden we onze jaarlijkse eindejaarsexcursie. Met een volle bus vertrokken we richting Hellevoetsluis en Brielle. In Hellevoetsluis genoten we van  een rondleiding met gids op museumschip de Buffel en droogdok Jan Blanken, in Brielle kregen we een lunch en daarna nog een rondleiding met gidsen. Op de valreep nog een afzakkertje. De dag was weer prima verzorgd door Wim Sars en Piet Boons en ook de weergoden waren ons ook goed gezind.

Vrijdag 10 juli 2015 was de feestelijke opening van het kunstwerk: Ode aan de Zandrug aan het Halvezolenpad nabij de Vest. Dit kunstwerk is mede tot stand gekomen met hulp van vrijwilligers waaronder enkele leden van onze vereniging. Bij de feestelijke opening waren ook de basisscholen betrokken. Voor de kleinste leerlingen waren als natuurgidsen o.a. Jos de Bont, Netty Revet en Diny Kamp betrokken en voor de oudere kinderen waren het Han Verschure en Hellen Zijlmans die iets over de geschiedenis van de plek vertelden.

Zaterdag 12 september 2015. Deelname aan Open Monumentendag in de Overdiepse Polder.

De heemkundekring verzorgde hier een tweetal activiteiten. We hadden in de schuur een stand waarin oude foto’s en oude kaarten te zien waren van de Overdiepse Polder en er was ook een korte video presentatie te zien. We hebben hierop heel veel positieve reacties gekregen.

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015. Tentoonstelling in ‘t Speelhuijs met als titel : Waspik in de jaren 1914-1918. De tentoonstelling werd geopend door burgemeester Nol Kleijngeld, die ook, uit handen van de auteur Leon Baaten, het eerste exemplaar overhandigd kreeg van de themaperiodiek met als titel: Dorp aan de rand van de Grote Oorlog .

Donderdag 12 november 2015 werd door Ger van Wijk een lezing verzorgd over de betekenis van de Elshoutse Zeedijk en de Overlaat.

Vrijdag 20 november 2015, een Vrijwilligersavond. Op deze dag werd er een gezellig samenzijn georganiseerd voor onze vrijwilligers. Het was een leuke avond onder het genot van een lekker hapje en een drankje met daarna een pub quiz. Op deze avond waren 32 vrijwilligers aanwezig.

En verder:

Wim Sars en Piet Boons hebben het bestuur laten weten dat ze graag wilde stoppen met het organiseren van de excursies van de heemkundekring. Het bestuur vind dit heel jammer maar bedankt hun nogmaals voor de vele, ontzettend mooi excursies die wij onder hun leiding gemaakt hebben en waarvan we met volle teugen hebben genoten.

Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld om hun taak over te nemen te weten Alice de Klijn en Lidewij Merks. We wensen hen heel veel succes toe met het organiseren van nieuwe excursies voor onze heemkundekring.

De Rabo Clubkas Campagne was dit jaar weer een succes. Aan onze leden werd per e-mail gevraagd of ze hun stem op de heemkundekring wilde uitbrengen. Ook was er door onze penningmeesteres Coby van Pelt een groot spandoek opgehangen langs het Halve Zolenpad. Het resultaat van de actie was € 788,69. Dit bedrag wordt pas in 2016 gestort.

Han Langermans en Jan Buster zijn bezig met het opknappen van een oude brandkast van Waspikse makelij. Ze hebben hiervoor een restauratieplan ingediend bij het bestuur. Vraag is nog waar hebben we straks een plekje voor deze zware brandkast?

Van Oudheidkundige kring Geertruijdenberghe hebben wij plakboeken gekregen over het bejaarden/verzorgingshuis van Waspik.

Een deel van het archief van basisschool “de Hooght” is naar ons gekomen. Het moet nog geïnventariseerd en geregistreerd worden.

Ook dit jaar ontvingen wij weer veel foto’s, kleine voorwerpen en andere documenten die de moeite zijn om bewaard te worden. Aan onze kring de taak om ze voor onze nageslacht te bewaren. Onze dank daarvoor.

Wat het aantal leden betreft: In 2015 waren er 11 opzeggingen, waarvan 1 overleden. Dit was Jan Asselberg. We kregen er 10 nieuwe leden bij. Op 31 december 2015 had onze kring 301 leden.

Zo ziet u dat onze vereniging volop in beweging is. Het bestuur wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in dit kalenderjaar.

Diny Prins
Januari 2016

 

terug naar Algemene gegevens