Wat doet de heemkundekring?

 

terug naar het Station         


Heemkundekring Op 't Goede Spoor

Bij de oprichting van de heemkundekring in 1986 hebben wij ons laten inspireren door het feit dat de "Halvezolenlijn", de spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en Waalwijk, op 28 oktober 1886 werd geopend.

Nadat in 1950 het personen-vervoer op de “Halvezolenlijn” gestaakt was, viel het stations-gebouw van Waspik in 1966 onder de slopershamer. Slechts het ijzeren hek en de straatnaam Stationslaan herinneren nog aan het station.  
Precies op de plek van het station is nu de nieuwe brandweerkazerne van Waspik gebouwd. Daar tegenover staat een woonhuis behorend bij Woninginrichting De Statie, dat woonhuis was vroeger het 'stationskoffiehuis'.

 
Heemkundekring “Op ’t  Goede Spoor” wil iedereen die belangstelling heeft voor heemkunde graag als lid in haar gelederen opnemen. Wij bieden elk jaar de leden een aantrekkelijk jaarprogramma aan. Dat bestaat uit een serie van vier of vijf lezingen. We beginnen en eindigen het seizoen altijd met een excursie. Het begin van het seizoen is een “kleine excursie” naar een bestemming in de omgeving van Waspik. Met de “grote excursie” gaan we met een bus wat verder weg naar een interessante bestemming.
Voor meer informatie over het jaarprogramma zie het hoofdstuk Jaarprogramma

Heemkundekring "Op 't Goede Spoor" is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de vereniging "een goed doel" is en dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat legaten zijn vrijgesteld van successierechten.
Meer informatie over de vereniging, haar doelstellingen en financiële verantwoording, zie het hoofdstuk Algemene gegevens
 


Het bestuur van de Heemkundekring is actief bezig met het programma en met verzoeken van bijvoorbeeld de gemeente om mee te denken met projecten op cultuurhistorisch gebied. Daarnaast zien we mensen ook heel graag actief worden in een van onze werkgroepen:

Redactie Periodiek en Website
Een onmisbaar medium in onze vereniging is ons blad “Op ’t Goede Spoor”. Twee keer per jaar verschijnt er een "Periodiek" met daarin een grote verscheidenheid aan artikelen die “ons heem” als gezamenlijk raakpunt hebben. Daarnaast verschijnt er met grote regelmaat een "Themanummer". Meer informatie over deze publicaties en de redactie van de Periodiek vindt u in het hoofdstuk "Spoorboekje". contact: redactie@goedespoorwaspik.nl
Disclaimer:

Heemkundekring Op 't Goede Spoor heeft haar best gedaan om de rechthebbende(n) van getoond materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Dit lukt niet altijd. Mocht u beeldmateriaal zien waarvan u weet bij wie de rechten berusten of heeft u bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website, neem dan contact met ons op via info@goedespoorwaspik.nl.

Archiefgroep
Veel werk wordt verzet door de archiefgroep die elke dinsdagmorgen actief is  in 't Speelhuys, Kerkstraat 30a, Waspik. 
Een belangrijk project is op dit moment het inventariseren en ordenen van het archief van de scheepswerf Ruitenberg. Een heel belangrijk werk, dat in opdracht van het Gemeente Archief Waalwijk wordt uitgevoerd.
Daarnaast is de werkgroep ook bezig met de beschrijving en de archivering van het Theresia-archief.
contact:Theo Ruitenberg

Foto-archief
De fotowerkgroep is ook elke dinsdagmorgen actief in 't Speelhuys. Die groep verzamelt niet alleen zoveel mogelijk oude foto’s, maar de foto’s worden ook beschreven. Daardoor wordt vastgelegd wat er afgebeeld wordt en waar de foto opgespoord kan worden. Voor liefhebbers een fantastische bezigheid.
contact: Diny Kamp

Bidprentjesverzameling
Een van de informatiebronnen om meer te weten te komen over de mensen die in Waspik hebben geleefd zijn de bidprentjes en andere gedachteniskaarten.
De werkgroep verzamelt die. Dus als je op zolder nog dergelijke prentjes hebt (alleen van mensen die in Waspik geboren of overleden zijn of hier lang hebben gewoond) zijn we daar heel blij mee.
contact: Maja van Helvert

Ook willen we nog even er op wijzen dat als men op zoek is naar een bidprentje van een familielid, het ook de moeite waard kan zijn om te vragen of we het bewuste prentje hebben en er een kopie van te maken.

Heemkundekoor
Er zijn niet veel heemkundekringen waar u ook zingend uw talenten kunt ontplooien. “Op ‘t Goede Spoor” heeft echter een koor. Op het repertoire staan vooral liederen die in het verleden (soms een heel ver verleden) gezongen werden en waar mensen de nodige ontspanning en plezier aan beleefden. Aan het enthousiasme van de leden te merken geldt dat nu nog. Het koor treedt meerdere malen per jaar op in verzorgingshuizen in de omgeving.
contact:

Archeologie
Deze werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van voorwerpen die de bodem prijs geeft. Er zijn al vele unieke vondsten gedaan.
contact: Jan Buster

Genealogie
contact: Cor Metzke

Werkgroep Toponiemen
contact: Jac Jansen

Archivering
contact: Leon Baaten

Werkgroep Gidsen Dorpswandeling
contact: Bert de Graauw
Hebt u al een Dorpswandeling gemaakt? Onder leiding van een gids maakt u tijdens deze wandeling kennis met het heden en verleden van verschillende voor Waspik belangrijke locaties en gebouwen. Loop mee en maak kennis met verrassende en soms wonderlijke wetenswaardigheden die achter de gebouwen, de haven of de kerken schuil gaan.
Een leuke ervaring voor groepen en families.
Download hier de brochure

Andere activiteiten
Naast de werkgroepen zijn er ook andere zaken waarbij u regelmatig uw energie kwijt kunt. Zo hebben we in het verleden geregeld tentoonstelling georganiseerd waarbij niet alleen de toeschouwers genoten hebben, maar ook de mensen die het mee organiseerden.
 

 

Bezoekadres
Op dinsdag- en donderdagochtend zijn wij tussen 9.00 en 12.00 uur aanwezig in 't Speelhuys, Kerkstraat 30a Waspik. 
(niet gedurende de schoolvakanties)

Lid worden:
M.i.v. 1 januari 2015 is de contributie als volgt:
Lidmaatschap voor (hoofd)lid:                                    € 20,00 per jaar
Lidmaatschap voor medelid in een gezin:                € 10,00 per jaar
Toeslag voor portokosten (buiten Waspik):             tegen de geldende tarieven
Toeslag voor kosten bij niet-automatische incasso: €   2,00 per huisadres.

Als u lid bent is de toegang tot de lezingen vrij en ontvangt u de Periodieken en de themanummers. De boekjes worden bij mensen uit Waspik thuisbezorgd.
Voor de kosten van de excursies draagt de vereniging ook het nodige bij.
U kunt zich aanmelden door een email met uw gegevens te sturen naar secretariaat@goedespoorwaspik.nl