Klik op de naam hieronder voor details en bijzonderheden

Interessante artikelen over de
historie van Waspik

    terug naar Station         
  Collectie Bidprentjes Verzameling van meer dan 3000 bidprentjes, gerelateerd aan Waspik.
  Overzicht van Belgische vluchtelingen Lijst van alle Belgische vluchtelingen die gedurende de Eerste Wereldoorlog in Waspik onderdak hebben gekregen.
  De Turfschippers van de Moerkant

Dit verhaal gaat over turf en tollen en natuurlijk over de schepen en schippers, die de turf vervoerden.

  Werkgroep Toponiemen De werkgroep toponiemen probeert oude namen van percelen land, water, wegen, enz. terug te halen. Vroeger gebruikte men die toponiemen of veldnamen in plaats van de kadasternummers die nu worden gebruikt.
  Projekt "Molenbalken" Een paar eikenhouten kruisbalken herinneren ons aan de plaats waar van 1700 tot 1851 een houten standerdmolen heeft gestaan. Verslag van de plaatsing.
  De verdwenen scheepstimmerwerven van Waspik Geschiedenis van de Waspikse scheepswerven onder redactie van Han Smits. Verschijnt in afleveringen.
Projekt
"Molen De Hoop"
Sinds 2008 bestaan er weer plannen om de molen met bijbehorende woning en pakhuis te restaureren. Inmiddels is het woonhuis met bijbehorend pakhuis gerestaureerd en als woning ingericht. In bijgaande verslagen volgen wij de restauratie.
  Het Station en de Halvezolenlijn Verslag van de voortgang van de restauratie van het oude spoorhek en de 'opening' van het resultaat.
  Waspik:
Een reis door de tijd
In deze rubriek maken wij een reis door de geschiedenis van Waspik, een reis in etappes waarbij telkens een tijdsbeeld beschreven wordt. Met enige regelmaat worden nieuwe etappes toegevoegd.
  Ruilverkaveling
"Het Eendennest"
In de periode rond 1950 heeft het landschap aan de zuidkant van Waspik een grote verandering ondergaan. Het gebied, dat zich kenmerkte door moerassen en natte weilanden met veel slootjes, werd in cultuur gebracht en via de ruilverkaveling heringedeeld in rendabele percelen. Dit unieke project, is gebaseerd op een al even uniek fotoboek van een van de medewerkers van de toenmalige Cultuurtechnische Dienst.
  Historische achtergrond "De Vest" Ooit heeft in dit gebied een verdedigingswerk gelegen, een ‘retranchement’, onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Dit oude verdedigingswerk herleeft weer in het Natuurgebied De Vest.
Lees hier alles over de historische achtergrond en de feestelijke opening op 12 sept.2009.
  Geschiedenis huisnummers De gegevens over de huizen, die omstreeks 1947 in Waspik stonden en die beschreven zijn in het boek Thuis in Waspik, zijn opgenomen in een database  en voorzien van foto's.