3 en 4 oktober 2015 Presentatie Themaperiodiek en tentoonstelling.

terug naar het fotoboek

   
                        
  In zijn inleiding vertelt Leon Baaten de schrijver van het boek "Dorp aan de rand van de Grote Oorlog", hoe hij al lange tijd zeer ge´nteresseerd is in alles rondom de Eerste Wereldoorlog. In het bijzonder de invloed die deze oorlog heeft gehad op het leven in Waspik. Veel vluchtelingen, inkwartiering van soldaten uit het hele land en gebrek aan alles.
                                                     
                                                Dit is de Themaperiodiek, een prachtig boek van 144 bladzijden.
                             
  Burgemeester Nol Kleingeld krijgt het eerste exemplaar van het boek overhandigd. Hij blijkt ook dezelfde fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog te hebben.
                                                
  Burgemeester Kleingeld vergelijkt de enorme stroom van Belgische vluchtelingen van toen met de huidige stroom van vluchtelingen uit het Midden Oosten en Afrika. Toen hebben we ze gastvrij opgevangen, natuurlijk moeten we dat nu ook doen.
                                                  
  Oud-voorzitter Han Verschure zegt dat dit boek de locale geschiedenis dichter bij de mensen brengt en het beeld van de 1e Wereldoorlog voor de regio wat completer maakt.
 
  De vrouw van de schrijver verdient een bloemetje voor al haar tijd en geduld in het afgelopen jaar.
    
   
    
   
    
  De tentoonstelling gaf aanleiding tot veel gesprekken binnen en buiten het heemhuis !