Foto's van de bouw van het monument

hetstorttevanhetbeton_small.jpg hetuitsmerenvanhetbeton_small.jpg werkoverleglinkssannahbelzer_small.jpg devolgendebaanmoetuitgezetworden_small.jpg oostpolderligttenzuidenvanwaspikenraamsdonk_small.jpg
enmaarzandzakkenverplaatsen_small.jpg hoogtevandezandruginwerkelijkheid_small.jpg hetmiddengedeeltewerdsteedsopgevuldmetpuin_small.jpg hetbroekbijraamsdonkwerderingeplaatst_small.jpg betonsteedsgoedaankloppenomgeenlozeruimtestekrijgen_small.jpg
hetstorttevanhetbetonmoetsecuurgebeuren_small.jpg nogeenpaarlaagjesendanisditgedeelteklaar_small.jpg bijnaaandetop_small.jpg mengenvandekleurstoffenwerdterplaatsengedaan_small.jpg ditgedeeltevanhetkunstwerkkanafgewerktworden_small.jpg
waspikligtnietophethoogstepuntvandezandrug_small.jpg bijstersbijwaspik_small.jpg waspikteboveneenoudebenaming_small.jpg nunogrondommooigladmaken_small.jpg gezienvanafhethalvezolenfietspad_small.jpg
waspiksekinderennemenbezitvanhetkunstwerk_small.jpg eendruktevanbelang_small.jpg crashalivezorgdevoordemuzikaleomlijsting_small.jpg wijzijnerklaarvoorommuziektemaken_small.jpg openingsliedodeaandezandruggezongendoorwaspikseschoolkinderen_small.jpg
voordewaspiksesenioreniserookplaatsophetkunstwerk_small.jpg hetkunstwerkgezienvanoverhetwater_small.jpg

Terug naar het Fotoboek                                      

Photo album created with Web Album Generator