FINANCIEEL VERSLAG 2014

HEEMKUNDEKRING ‘OP ’t GOEDE SPOOR’

 

 

ONTVANGSTEN:                                      

Contributie:                                                                         €    4.580,50                        
Subsidie Gemeente:                                                          €       502,28                         
Verkoop boeken:                                                               €         88,00                         
Verkoop (thema-)periodieken:                                          €       370,86                         
Opbrengst dorpswandelingen:                                          €       147,70                         
Rente spaarrekening:                                                         €       232,19                         
Overschot excursies:                                                         €           0,00

Opbrengst RABO-clubkas Campagne:                            €       746,93

Sponsoren themaperiodieken                                           €    1.500,00

Overboeking uit reserve i.v.m. inrichting ’t Speelhuys:    €    1.000,00 

 

Totaal ontvangsten:                                                               €    9.168,46                                                

                                                                                              =========                                                                                                

UITGAVEN

 

au/administratiekosten:                                                       €    1.081,58                                                

Werkgroepen:

  • Periodieken:                  €   1.190,69                                      
  • Themanummer:             €   1.143,60                                    
  • Website:                        €      116,98                                     
  • Archief:                          €        37,50                                                                         
  • Koor:                              €      930,04                                     
  • Overige werkgroepen:  €     110,55                                  

Totaal werkgroepen:                                                            €    3.529,05             
Bureau-/administratiekosten:                                              €    1.023,53

Tekort excursies:                                                                 €       153,62

Verhuis- en inrichtingskosten ’t Speelhuys:                        €    2.452,79

Huur en verzekering werkruimte:                                         €       649,03

Lezingen/Jaarvergadering:                                                  €       772,20             
Bestuurs-/Representatiekosten:                                          €       548,41 
Contributie/Abonnementen:                                                 €         68,00                         
Bankkosten:                                                                          €       164,84

                                                                                                         

Totale kosten:                                                                        €    9.361,47                                                                                                                                     =========                                                 

Negatief Saldo                                                                      €       193,01                                                                                                                                    =========                                                 

Financiλle situatie per 31 dec 2013                          

 

Saldo bankrekening:                                                           €       205,27

Saldo spaarrekening:                                                         €  29.236,28

Saldo kas:                                                                           €       137,41

Debiteuren:                                                                         €       746,93

Crediteuren:                                                            -/-        €       420,00

                                                                                             

                                                                                              €  19.905,89 

                                                                                              =========

 

 

terug naar Algemene gegevens