Financieel verslag 2013

 


ONTVANGSTEN:
                                

Contributie:                                                                   4.271,50
Subsidie Gemeente:                                                         493,16
Verkoop periodieken/boeken:                                             62,90
Verkoop themanummer:                                                 1.471,00
Opbrengst wandelingen:                                                   105,80
Rente spaarrekening:                                                       342,48
Excursies:                                                                       370,26
Sponsor Rabobank:                                                      2.000,00
                                                                               __________

Totaal ontvangsten:                                                      9.117,10

                                                                               ========= 

UITGAVEN

Bureau/administratiekosten:                                           1.081,58

Werkgroepen:

  • Periodieken:               1.201,20 
  • Themanummer:           1.886,80 
  • Website:                       146,98 
  • Archief:                         661,67 
  • Koor:                            690,04 
  • Overige werkgr:              10,55

Totaal werkgroepen:                                                     4.597,24
Tentoonstelling:                                                             1.064,08
Lezingen/Jaarvergadering:                                                795,50
Bestuurs-/Represtatie-/Reis-/Algemene kosten:                 280,25
Contributie/Abonnementen:                                                 68,00
Bankkosten:                                                                    145,22
Reservering:                                                                 1.000,00

                                                                               __________

 Totale kosten:                                                              9.031,87

                                                                               ========= 

 Batig Saldo                                                                      85,23 

                                                                               ========= 

 

Financiele situatie per 31 dec 2013                       

Saldo bankrekening:                                                      1.006,25

Saldo spaarrekening:                                                   20.294,09

Saldo kas:                                                                       158,56

Crediteuren:                                                   -/-              360,00

                                                                               __________

Totaal:                                                                      21.098,90

                                                                               =========

 

 

terug naar Algemene gegevens